PIONIRJI

DRŽI – NE DRŽI

Gradivo »veš – ne veš«

PRVA POMOČ

Izbor vprašanj iz prve pomoči

POŽARNA PREVENTIVA

Oznake za veščine pionirjev in mladincev

Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za pionirje

POIŠČI BESEDE

Primer

Primer, rešitve

Besede

VEZANJE VOZLOV

Slike vozlov, opis vaje

GASILSKA SPRETNOST

Štafetna vaja

PRIMERI STARIH TESTOV

2019: test

2018: test, resitve

2017: test, resitve

2016: test, resitve

2015: test, resitve

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MLADINCI

DRŽI – NE DRŽI

Gradivo »veš – ne veš«

PRVA POMOČ

Osnove prve pomoči

Vprašanja iz prve pomoči

POŽARNA PREVENTIVA

Oznake za veščine pionirjev in mladincev

Čini in oznake pionirjev in mladincev, funkcijske oznake v PGD in GZ

Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za mladince

POIŠČI BESEDE

Primer

Primer, rešitve

Besede

VEZANJE VOZLOV

Slike vozlov, opis vaje

GASILSKA SPRETNOST

Štafetna vaja

PRIMER STARIH TESTOV:

2019: test

2018: test, resitve

2017: test, resitve

2016: test, resitve

2015: test, resitve