Članstvo

 PGD Planina pri Sevnici je imela dne 1.12.2015 naslednjo strukturo članstva:

  Skupno število:  Moški:  Ženske: 
POLNOLETNI ČLANI      
Prostovoljni gasilec - operativec:  50  43 7
Prostovoljni gasilec: 80  39 41
Veteran: 27 16 11
SKUPAJ: 157 98 59
       
MLADINA      
Pionir: 32  14 18
Mladinec: 33  14 19
Pripravnik: 16  9 7
SKUPAJ 81 37 44

 

Član PGD lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati z gasilstvom. Članstvo v PGD je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru PGD predložiti pristopno izjavo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom, kodeksom prostovoljnega gasilca in plačeval članarino. PGD lahko pod enakimi pogoji med svoje člane sprejme tudi tujega državljana. Aktivni član je lahko vsak član društva od 7. leta starosti dalje, če aktivno deluje pri izvajanju nalog PGD.

O sprejemu v društvo odloča upravni odbor PGD. Med člane ne morejo biti sprejete osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.