PGD Planina pri Sevnici je imela dne 1.12.2015 naslednjo strukturo članstva:

Skupno število:  Moški:  Ženske: 
POLNOLETNI ČLANI
Prostovoljni gasilec - operativec:  50  43 7
Prostovoljni gasilec: 80  39 41
Veteran: 27 16 11
SKUPAJ: 157 98 59
MLADINA
Pionir: 32  14 18
Mladinec: 33  14 19
Pripravnik: 16  9 7
SKUPAJ 81 37 44

Član PGD lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati z gasilstvom. Članstvo v PGD je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru PGD predložiti pristopno izjavo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom, kodeksom prostovoljnega gasilca in plačeval članarino.

O sprejemu v društvo odloča upravni odbor PGD. Med člane ne morejo biti sprejete osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje. Upravni odbor je dolžan vsako leto na zasedanju občnega zbora svečano razglasiti imena novih članov.