Statut PGD Planina pri Sevnici

Na podlagi 12. in 13. člena v zvezi z 4., 9. in 56. členom Zakona o društvih (ZDru-1), Ur. l. RS 64/11 in 20 Člena Zakona o gasilstvu, Ur. l. RS 113/05 , je Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva PLANINA PRI SEVNICI, skladno s 25. členom Statuta Prostovoljnega gasilskega društva PLANINA PRI SEVNICI z dne 29.3.1997, na svojem zasedanju, dne 3. 3. 2012, sprejel spremembe in dopolnitve statuta tako, da se odslej glasi:
Statut Prostovoljnega gasilskega društva Planina pri Sevnici

Besedilo statuta najdete TUKAJ!

Zakonodaja, ki ureja gasilstvo v Sloveniji

Zakon o gasilstvu: ZGas-UPB1

Zakon o varstvu pred požarom: ZVPoz-UPB1ZVPoz-C

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: ZVNDN-UPB1, ZVNDN-B

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč: Uredba

Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah: Pravilnik, Sprememba, Popravek

Pravila gasilske službe: Pravila

Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev: Pravila

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih: Pravilnik