Organi PGD Planina pri Sevnici so:

1. Občni zbor

2. Upravni odbor

3. Poveljstvo

4. Nadzorni odbor

5. Disciplinska komisija

Občni zbor je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi člani in se skliče vsaj enkrat letno. Na vsakem volilnem Občnem zboru (načeloma vsakih pet let, lahko pa tudi prej), se volijo člani v organe društva. Na preteklem volilnem Občnem zboru, ki je bil 3.3.2018, so v organe društva za obdobje 2018-2023 bili izvoljeni naslednji člani:

Upravni odbor:

Predsednik: Andraž Hladin
Podpredsednik: Darko Bobek
Poveljnik: Ludvik Tonjko
Namestnik poveljnika: Matej Robič
Podpoveljnik in predsednik komisije za mladino:  Damjan Šeško
Predsednica komisije za članice: Katija Bobek
Predsednik komisije za veterane in zgodovino: Rihard Stopinšek
Član UO: Jazbinšek Miran
Član UO: Jernej Rajh
Član UO: Tomaž Rajh
Član UO: Jože Uduč

 Poveljstvo:

Poveljnik: Ludvik Tonjko
Namestnik poveljnika:  Matej Robič
Podpoveljnik: Damjan Šeško
Pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal:  Miran Jazbinšek
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Mirko Zapušek
Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Tomaž Rajh
Glavni strojnik: Matjaž Tovornik
Orodjar: Darko Bobek
Orodjar: David Gračner

Nadzorni odbor:

Predsednica NO:  Frančiška Hvalc
Član NO: Jurij Hladin
Član NO: Tomaž Jazbinšek

Disciplinska komisija:

Predsednik disciplinske komisije:  Edvard Doberšek
Član disciplinske komisije: Anton Tisel
Član disciplinske komisije: Marjan Tovornik
Namestnik člana disciplinske komisije:  Roman Pušnik
Namestnik člana disciplinske komisije: Kristina Bobek

Ostale funkcije:

Blagajnik:  Miran Jazbinšek
Tajnica: Nataša Kotnik
Gospodar: