PGD Planina pri Sevnici poleg standardnih načinov alarmiranja (sirena, pager), uporablja tudi sistem ASK. Sistem ASK omogoča dva načina obveščanja in sicer:

- obveščanje operativnih članov preko SMS (takoj po aktiviranju regijskega centra za obveščanje, prejme operativni član SMS sporočilo na svoj mobilni telefon, kot pošiljatelj se izpiše PGD Planina, v vsebini sporočila pa je navedeno, za kakšno intervencijo gre)

- obveščanje operativni članov preko KLICA (vodja intervencije ima možnost sprožitve klica ob intervenciji, če se odloči za to možnost, dobijo vsi operativni gasilci klic iz številke 0828 01841, po sprejemu klica, se predvaja sporočilo, ki ga je pustil vodja intervencije, vsak član pa lahko po koncu sporočila - po pisku, s pritiskom na tipko 1 potrdi, da bo prišel na intervencijo oz. s pritiskom na tipko 0, sporoči, da ga na intervencijo ne bo.

Da boste o intervenciji pravočasno obveščeni, predlagamo naslednje:

-namestitev aplikacije FireAlert2 (za uporabnike pametnih telefonov)-aplikacija bo na vašem telefonu po prejemu SMS sporočila o intervenciji vaš telefon spremenila v pozivnik (glasno zvonjenje-tudi če je telefon v tihem načinu delovanja, utripanje zaslona vibriranje, vse dokler ne boste potrdili, da ste videli obvestilo o intervenciji). Navodila za namestitev najdete TUKAJ (.pdf).

-predlagamo, da si telefonsko številko 0828 01841 shranite v imenik telefona pod imenom INTERVENCIJA, saj boste tako takoj vedeli, da gre za intervencijo.