Priimek Ime Aktivni čin IDA Strojnik Voznik C kategorije Radijske postaje Motorna žaga Tehnično reševanje Nevarne snovi Delo s helikop.
BOBEK DARKO NGČ II. st. X X X X   X    
DOBERŠEK ALEŠ G I. st.                
GRAČNAR DAVID G X              
GRAČNER DAVID VG I.st. X X X X   X    
GUČEK GREGOR G                
HLADIN ANDRAŽ X   X X     X  
HVALC ALEŠ X     X X X X  
JAZBEC MATEJ VG I.st. X              
JAZBINŠEK ALOJZ G II. st.                
JAZBINŠEK AMBROŽ NGČ X X X X X      
JAZBINŠEK KLEMEN G I. st. X X X X        
JAZBINŠEK MIRAN VG I.st. X X X X X      
JAZBINŠEK TOMAŽ G II. st.   X X X        
KOLMAN ANDREJ G II. st.                
KOLMAN RAJKO NGČ II. st.                
KOPRIVC ALJAŽ G                
KOPRIVC TOMAŽ G I. st.                
KOŽELJ BORIS NGČ                
KOŽELJ MARKO VG       X        
KRAJNC JANEZ VG I.st. X              
KUNŠEK ROK VG I.st. X X X X   X    
LOČIČNIK JOŽEF G     X   X      
LONČARIČ TIMOTEJ G I. st. X              
LUSKAR JANEZ G I. st.     X          
LUSKAR MARTIN ml. G                
PAVLIČ ANTON NGČ II. st.       X        
PAVLIČ TOMAŽ G                
PUŠNIK VIKI NGČ II. st.                
RAJH JERNEJ GČ II. st.     X          
RAJH TOMAŽ G II. st.   X X X        
ROBIČ MATEJ X X X     X    
ROBIČ PETER VG I.st. X X X          
SEHUR MIHA G X              
STOPINŠEK RIHARD VGČ II. st.               X
ŠEŠKO DAMJAN X X X X X X X  
TISEL ANTON G II. st. X              
TONJKO LUDVIK GČ II. st. X     X   X X X
TOVORNIK MATJAŽ G II. st. X X X     X    
UDUČ JOŽE GČ II. st.   X            
ZAPUŠEK MIRKO G     X          
ŽAGAR CVETKO G II. st.   X            
ŽIBRET JOŽE NGČ II. st.   X            
ŽIBRET MARTIN G                
      19 15 18 15 5 8 4 2
G Gasilec                  
VG Višji gasilec                  
NGČ Nižji gasilski častnik                
Gasilski častnik                
VGČ Višji gasilski častnik